Geschiedenis

 


 

 

 

 

 

*Uit de krant van Schuitenmakers Purmerender Courant van 21-01-1914 (bron Waterlands Archief)

*Jisp Zondagavond weer vergadering van het Bestuur en de Commissarissen van de Jisper IJsclub.

Gelet op den gunstigen financiëelen toestand op de club en op de animo, waarmee Vrijdag en Zondag de IJsfeesten werden gevierd en hopende op nog eenige dagen vorst besloot men voor Woensdag a.s. weer wedstrijden te organiseren.

Het volgende programma werd opgemaakt: 1. Hardrijden met hindernissen voor hoofden van gezinnen. 2. Hardprikken door ouderen die niet meer kunnen rijden. 3. Hardrijden voor behoeftige weduwen.

 

 

 

 

 

De historicus van onze vereniging is op het moment druk bezig de tekst te schrijven over onze geschiedenis. Voor degene die daar niet op kunnen wachten: hier kun je alvast over de eerste 125 jaar van onze clubgeschiedenis lezen (pdf).