Geschiedenis

Op 2 december 1879 werd de ‘Jisper IJsclub’ opgericht.

Door de meer bemiddelde inwoners van Jisp werd de ijsclub opgericht. Toen was er al heffing naar vermogen. Dit blijkt uit het kasboek dat vanaf 1880 werd bijgehouden. De gegoede burgers betaalden meer lidmaatschap dan de gewone burger. In het kasboek van 1881 staat ‘vrijwilligen bijdragen’ geschreven. Daaronder staat als eerste genoemd: C. Wildschut 10,– gulden. Dit was Cornelis Wildschut (5-6-1824 – 5-9-1902). Hij kwam uit het burgemeestersgeslacht Wildschut die 105 jaar lang het burgemeestersambt in Jisp en omstreken vervulden. Cornelis werd in 1859 burgemeester van Jisp en Wijdewormer, drie jaar eerder werd hij al benoemd in Wormer. Op de tweede regel is G. H. Wildschut geschreven, hij betaalde 2,50 gulden contributie. Verder staat P. Bessen 2,50 gulden en K. Korver met 2,10 gulden vermeld. De meeste inwoners betaalden 0,50 cent en sommigen zelfs 0,25 cent voor een jaar lidmaatschap.

 

 

 

 

 

In de 19e eeuw was het gebruikelijk dat de schaatswedstrijden door jonge mannen werden verreden om voor arme mensen wat meel, bonen of spek te winnen. ‘Schaatsen voor spek en bonen!’ In het kasboek uitgaven van 26 januari 1881 staat vermeld: 7 zakken meel afgenomen van A. van Hesseling voor 2,97½ gulden en van K. Jongens 31 zijden spek voor 15,50 gulden.

Gemeenteveldwachter Berkhout fungeerde tevens als omroeper bij de ijsclub. Voor zijn commentaar tijdens de wedstrijden kreeg hij 30 cent per keer. Verder kregen A. Velthuis en W. Koelemeijer ieder 0,45 cent voor het schoonvegen van de baan.
In 1885 werd door de dorpsslager een prachtige prijs beschikbaar gesteld. Maar liefst 87 kg spek werd belangeloos geschonken aan de ijsclub.

Het bestuur van de ijsclub bestond voornamelijk uit bejaarde mensen. Er is in die tijd door de jeugd weleens actie gevoerd om meer gang in de vereniging te brengen. Het bestuur bleef zitten waar ze zat en de regels bleven gehandhaafd.

In het kasboek van 1880 eindigt het jaar 1899/1900 met een batig saldo. Het kapitaal werd gespreid over twee spaarbanken, één in Wormerveer en één in de Beemster. De renteopbrengst bedroeg toen 3,90 gulden. Op 6 maart 1900 werd het kasboek – na de kascontrole – goedgekeurd door J. Wildschut (voorzitter) en P. Klinkert (secretaris).

 

 

 

 

 

 

 

 

In het reglement boekje, onder artikel 1 staat vermeld: “De vereeniging onder den naam: ‘Jisper IJsclub’ stelt zich ten doel de bevordering van vermakelijkheden op het ijs, met schoolkinderen, jongelieden of volwassenen, ingezetenen van Jisp. In de regeling hiervan behoudt het bestuur in overleg met de leden, eenige vrijheid.”
Over artikel 5 in het boekje was nogal ophef ontstaan. Deze regel is zo’n dertig jaar later afgeschaft. Dit stond vele jaren later geschreven in de notulen van 16 november 1950.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die dag was er een ledenvergadering in café Bakker (eerder Herberg De Bonte Os) tegenover het Raadhuis. De opkomst was bar slecht. Er waren drie bestuursleden en vier leden aanwezig. Het werd een gezellig praatje rondom de kachel in het café. De ‘Jisper IJsclub’ had schatrijk kunnen zijn als artikel 5 ten uitvoer zou worden gebracht: “Hij, die te laat op de vergadering verschijnt, betaalt vijf cent boete, ten voordeele der kas. Hij, die zonder wettige redenen verzuimt, heeft tien cent boete!”
Voorzitter Klopper opende de vergadering om half negen, een half uur wachten vond hij genoeg geweest.

 

 

 

 

 

 

 

Het reglement boekje is door het bestuur samengesteld op 11 maart 1919. Voorzitter P. Rot, Vicevoorzitter M. Witkamp Jz., Secretaris P. Praag Az. en penningmeester A. Bakker waren er wel tevreden over.

De Jisper IJsclub had geen eigen onderkomen, alle attributen voor de schaatswedstrijden en de Bannetocht werden opgeborgen bij Arie Rot in de boerderij. Later werd er een container geregeld op het zwembadlandje. Toen het ‘Ons Huis’ verhuisde naar de kleuterschool aan het Weiver werd het idee geopperd om op deze plek – aan het Molenpad – een nieuw optrekje te bouwen voor de ijsclub.

Onder leiding van Tames Heijkamp en de hulp van vele Jispers werd het oude houten gebouwtje van ‘Ons Huis’ in augustus 1991 gesloopt. Met de tractor van Jan Wester werd de houten constructie omver getrokken. In oktober werd de betonnen vloer gestort van het nieuwe clubhuis.

 

 

 

 

 

De opening van het clubhuis ‘Vlothuijs’ aan het Molenpad 24 te Jisp was op 11 april 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De namen van de helpers (die in het fotoboek van de ijsclub door Muus Zwart genoemd worden) staan hieronder vermeld. Uiteraard zijn er nog meer vrijwilligers geweest die toen hebben geholpen!

 

 

 

 

 

-Ab Beunder, Jan Koene, Klaas Koene, Jan Wester, Jan Wezel, Jan Hartog, Cees Balk en Piet Balk, Klaas van de Brink, Muus Zwart, Piet Witkamp, Paul Beunder, Gerrie Andriessen, Auke v.d. Heide, Cyril Acquoy, Jan Wayboer en Bob Dekker sr.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


 

 

 

 

 

*Uit de krant van Schuitenmakers Purmerender Courant van 21-01-1914 (bron Waterlands Archief)

*Jisp Zondagavond weer vergadering van het Bestuur en de Commissarissen van de Jisper IJsclub.

Gelet op den gunstigen financiëelen toestand op de club en op de animo, waarmee Vrijdag en Zondag de IJsfeesten werden gevierd en hopende op nog eenige dagen vorst besloot men voor Woensdag a.s. weer wedstrijden te organiseren.

Het volgende programma werd opgemaakt: 1. Hardrijden met hindernissen voor hoofden van gezinnen. 2. Hardprikken door ouderen die niet meer kunnen rijden. 3. Hardrijden voor behoeftige weduwen.

 

 

 

 

 

Een kijkje in het jubileumboekje: hier kun je iets over de eerste 125 jaar van onze clubgeschiedenis lezen (pdf).