Lidmaatschap

Bij voldoende ijsdikte organiseren wij diverse activiteiten (wedstrijden/priksleeën etc.). Dat brengt natuurlijk het nodige werk met zich mee. Wij onderhouden het ijs en verlichten de ijsbaan (naast de Nieuwe Buurt of in de kom van het Zwet). En, niet te vergeten, zorgen wij als onderdeel van de Bannevereniging voor het berijdbaar maken van een deel van de route.

Voor het uitvoeren van deze activiteiten maakt de vereniging kosten.
Daarnaast moeten machines worden onderhouden en soms vervangen worden en ook het clubgebouw vergt onderhoud. Bij een milde winter zonder ijs zijn wij ook actief en organiseren wij voor de jeugd een middag schaatsen op een kunstijsbaan.

Deze kosten worden betaald uit de clubkas, waarvan de jaarlijkse inkomsten bestaan uit de contributies en donateursgelden. Als er een Bannetocht is betekent dit extra inkomsten voor de club, maar dat is helaas niet elk jaar het geval!

Daarom bent u natuurlijk van harte welkom om lid of donateur te worden van onze vereniging. De lidmaatschapskosten zijn gelijk aan de donatie en bedragen € 5,00 euro per jaar.

Stuur een mail naar:

info@jisperijsclub.nl