Jaarlijkse ledenvergadering

| Comments Off on Jaarlijkse ledenvergadering

Beste leden van de Jisper IJsclub,

Nieuws inzake jaarlijkse ledenvergadering 

Vanwege de coronamaatregelen zien wij geen mogelijkheden om onze jaarlijkse ledenvergadering deze maand in te plannen. Zodra de mogelijkheden er zijn gaan we dit natuurlijk alsnog doen. De kascontrole wordt eerdaags gewoon uitgevoerd en ook de notulen van de vorig vergadering zijn beschikbaar.

Beoogde mutaties in het bestuur 

Ernst Rot is aftredend secretaris en niet herkiesbaar,
Jan Koene is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
Jan Koene is kiesbaar als algemeen bestuurslid.
Kelly Veerman wordt door het bestuur voorgedragen als Voorzitter.

 

 

 

Tweede van links is Kelly Veerman, kandidaat voor het voorzitterschap.

 

  • Vacature Secretaris
  • Vacature algemeen bestuurslid

De beoogde mutaties worden in de komende ledenvergadering doorgevoerd. Kandidaten voor de vacatures zijn welkom en ook tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Heb je interesse of zijn er vragen neem dan contact op met de secretaris (Ernst Rot 06-44910567).

Activiteiten

Gezien de vele corona beperkingen en risico’s heeft het bestuur besloten om geen clubactiviteiten te organiseren in deze winterperiode mocht er ijs komen. Dus geen wedstrijden, bannetocht of snertmiddag. Uiteraard houden we als bestuur de ontwikkelingen in de gaten om hier op in te spelen.

Contributie

Veel leden betalen de contributie al middels een machtiging. De leden die nu nog contant betalen vragen we om ook een machtiging af te geven of het geld zelf over te maken. Contributiekaarten en verzoeken voor een machtiging of betaling hoeven we alleen in de brievenbus te gooien .