Voorspelling

| Nieuws |

Vorige week stonden de kranten bol met voorspellingen over de vorst die eraan zou komen. Vandaag – 8 januari 2024 – is er nog geen ijs te bekennen in de sloten en plassen. “Haal de schaatsen maar uit het vet,” stond er geschreven. Misschien in het oosten van het land maar hier blijft de temperatuur steken op 0 graden. Wel waait er een gure oostenwind en het voelt daardoor veel kouder aan.

Er wordt gesproken over een winterse week met veel zon en een paar ijsdagen. Een verademing na al die neerslag van de afgelopen tijd. In ieder geval is de ijskoorts in Jisp nog niet toegeslagen. Jaren geleden stond de ‘koek en zopie’ kraam nog bij de Kom. Weet iemand nog hoe dat ding opgebouwd moet worden als het zover is? Stiekem hopen wij natuurlijk dat er straks weer snert en warme chocomelk te koop is, natuurlijk in een porseleinen beker.

We dromen gewoon verder en kijken of wij straks iedere dag de ijsdikte weer kunnen aanpassen op deze site!

Jaarvergadering

| Jaarvergadering |

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 17 november 2023, aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen vorige vergadering

4. Verslag Bannevergadering

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Aanstelling kascommissie

8. Activiteiten

9. Bestuursmutaties: er zijn geen mutaties in het bestuur voor komend jaar.

Huidige bestuur:
Kelly Veerman Voorzitter
Janna Ellen Penningmeester
Jan Koene algemeen bestuurslid.
Engel Liefting algemeen bestuurslid
Kor Kamps algemeen bestuurslid
Jan Hartog algemeen bestuurslid
Mirjam Stultjens Secretaris

10. Rondvraag

11. Sluiting

M.J. Stultjens
Secretaris Jisper IJsclub
0654252571
info@jisperijsclub.nl

Veel nachtvorst!

| Nieuws |

Het begin van 2023 begon goed. Veel nachten met lichte vorst, maar overdag bleef het een paar graden boven nul. Niet echt bevorderlijk voor een mooie ijsvloer in het Wormer- en Jisperveld.

Foto: Rob van Heeswijk.

In De Bilt telde men 33 vorstdagen in december, januari en februari. Normaal zijn dat er 35. In december waren er maar twee ijsdagen waarbij de temperatuur niet boven nul uitkwam. Normaal gesproken zijn dat er zes.

Begin april hadden wij nog vorst aan de grond. Niet echt een lekker warm begin van het voorjaar. Gelukkig hebben wij altijd wat te mopperen. Een winter met twee tot drie dagen schaatsen daar zijn we niet tevreden mee.

Door Rob en Alex van Heeswijk is een prachtig filmpje gemaakt. Twee broers die de komende tijd steeds een nieuw item belichten over Jisp. Onderstaande link geeft een mooie beeld van de Bannetocht in onze mooie polder. Daar worden wij weer ‘blaid’ van.

Prachtige ijsvloer

| Nieuws |
En dan treedt ineens de dooi in!

Afgelopen weekend werd er geschaatst in het Wormer- en Jisperveld. Betrouwbaar was het niet echt, langs de kanten kon je een baantje trekken. De ijsvloer was werkelijk fantastisch. Flinke vorst – zonder wind en sneeuw – is natuurlijk iets waar je van droomt.

Helaas hield de vorst niet aan. Zondag werd er nog volop geschaatst en maandag was het acht graden boven nul. En dat terwijl de schaatskoorts was toegeslagen. IJsmeester Jan werd weer geïnterviewd door SBS6 maar toen was de ijslaag nog flinterdun. De natuurijsmeesters hoefden in onze polder niet in actie te komen.

Tsja, het lag er als een spiegel bij maar was van korte duur. Nu maar hopen dat er een nieuwe vorstperiode komt want een schaatsminnend volk blijven wij.

Foto’s: Trees Korver.

Gilde van Natuurijsmeesters opgericht

| Nieuws |

Actie KNSB en Unox levert vele honderden nieuwe ijsmeesters op: “We willen kennis doorgeven aan volgende generatie”

 

Schaatsbond KNSB en Unox deden eind oktober 2021 een oproep aan vrijwilligers in het hele land: wie wil er natuurijsmeester worden? Vergrijzing van het legioen van tweeduizend bestaande ijsmeesters maakte deze wervingscampagne noodzakelijk. Er werd massaal op gereageerd: ruim 800 mensen willen de opleiding natuurijsmeester gaan volgen. “En we stellen het vak voor de komende jaren veilig door de oprichting van een Gilde van Nederlandse Natuurijsmeesters”, stelt Rieks Poelman van de KNSB.

 

Dat natuurijsmeesters pure noodzaak zijn, bleek in februari en ook net voor Kerstmis, toen er in Winterswijk na twee nachten vorst een prachtige ijsbaan was gecreëerd. Als het gaat vriezen, staan de natuurijsmeesters paraat. “Er is veel kennis en kracht bij de oudere generatie, maar tot nu toe hadden we niet genoeg aanwas van nieuwe ijsmeesters om deze over te dragen”, aldus Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs van de schaatsbond.

Met de oprichting van het Gilde krijgt de Hollandse traditie van schaatsen op natuurijs een nieuwe impuls: “Het zit in het hart van de Nederlandse cultuur en staat zelfs op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Maar er was nog geen plek waar alle kneepjes van het vak bij elkaar kwamen”, aldus Poelman. “Dat is het belangrijkste wat we gaan doen: het vakmanschap ophalen bij, en delen met, bestaande en nieuwe ijsmeesters. In de komende jaren zal je daardoor zien dat de ene baan in Friesland wat gaat leren van de andere in Zuid-Holland. En dat de techniek die in Brabant wordt gebruikt, ook toepasbaar is in Drenthe. Het Gilde wordt een nationaal platform voor kennisdeling over natuurijs. En dat is uniek in de wereld, voor zover ik weet.”

Koek-en-zopie-cultuur

Het Gilde van Nederlandse Natuurijsmeesters wordt officieel gelanceerd tijdens een online conferentie op woensdagavond 19 januari. “We investeren hiermee in een van onze belangrijkste winterse tradities”, zegt Liane Lens, marketingmanager bij KNSB-partner Unox. “Met het Gilde creëren we een community van duizenden ijsmeesters, waardoor alle kennis en ideeën kunnen worden gedeeld en doorgegeven.” Lens noemt het Gilde een eerbetoon aan het ambacht en de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de natuurijsbanen in Nederland. “We vinden het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan de winterse saamhorigheid en de koek-en-zopiecultuur, die je bij uitstek op het ijs ziet.”

Nieuwe mensen, ideeën en technieken

Een van de presentatoren van de conferentie is de Leiderdorpse natuurijsmeester Pauline van der Zant (41): “We willen dat, zodra het weer gaat vriezen, zoveel mogelijk teams van opgeleide ijsmeesters en andere vrijwilligers klaarstaan om een mooie ijsbaan te maken. Dat moet in enkele dagen gebeuren, want de perioden van aaneengesloten vorst worden steeds korter. Daardoor blijft innovatie en verjonging nodig. Nieuwe ideeën en technieken zijn meer dan welkom!”

 

 

Natuurijsmeester Pauline van der Zant uit Leiderdorp.

 

 

Jeroen Steenbergen (22) uit het Drentse Odoorn kan niet wachten om onderdeel te zijn van het Gilde: “Het ijsmeesterschap zit al generaties in mijn familie en ik vind het prachtig om bij te gaan dragen aan het maken van de ijsbaan, waar mijn opa mij heeft leren schaatsen. Het lijkt me schitterend als ik op mijn beurt ervoor kan zorgen dat straks onze kinderen en kleinkinderen ook die kans krijgen.”

 

 

 

IJsmeester in spé Jeroen (22) Steenbergen uit het Drentse Odoorn.

 

“We hopen dat iedereen de theorie opleiding voltooit, om deze daarna zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen brengen. Want dat betekent dat er ijs ligt en daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit”, zeggen de oprichters van het Gilde.

Wijzigingen in het bestuur

| Jaarvergadering |

Onze jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 19 november. Weliswaar één uur eerder dan gepland vanwege de coronamaatregelen. De horeca moet om 20.00 uur sluiten!

 

 

 

 

 

 

IJsmeester Jan Koene heeft de voorzittershamer aan Kelly Veerman overhandigd. Jan blijft natuurlijk betrokken als algemeen bestuurslid en ook als de ijsmeester van Jisp. “Als ik het nog kan dan stop ik als de  Jisper IJsclub 150 jaar bestaat. Dat is over acht jaar en dan ben ik 82, dan wordt het wel wat!” Aldus onze ijsmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze secretaris Ernst Pieter Rot stopt ermee. Mirjam Stultjens-Does neemt zijn taken over. Volgens Bob Dekker: “het einde van een tijdperk.” In ieder geval wel het einde van een mannenbestuur toch? Drie dames aan het roer van de Jisper IJsclub. Kelly, Janna en Mirjam zitten nu in het hoofdbestuur. Had iemand dat bij de oprichting in 1880 kunnen bedenken?

 

 

 

 

 

 

 

Alle nieuwe bestuursleden wensen wij veel succes en nog veel meer mooie toertochten. Bedankt Jan en E P voor jullie werkzaamheden gedurende vele jaren.

Foto’s zijn gemaakt door Bob Dekker.

Jaarvergadering

| Jaarvergadering |

                                     Jisper IJsclub
                                   Opgericht 1879

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag

19 november 2021, aanvang 19.00 uur in dorpshuis De Lepelaar. Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag bannevergadering
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Aanstelling kascommissie
 8. Activiteiten
 9. Bestuursmutaties: Vorig jaar is vanwege  corona onze jaarvergadering niet gehouden en zijn er geen mutaties in het bestuur geweest.

Ernst Rot is aftredend secretaris en niet herkiesbaar,
Jan Koene is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
Jan Koene is kiesbaar als algemeen bestuurslid.
Engel Liefting is aftredend en herkiesbaar.
Kor Kamps is aftredend en herkiesbaar.
Kelly Veerman wordt door het bestuur voorgedragen als Voorzitter.
Vacature Secretaris
Vacature algemeen bestuurslid

De beoogde mutaties worden in de komende ledenvergadering doorgevoerd. Kandidaten voor de vacatures zijn welkom en ook tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Heb je interesse of zijn er vragen neem dan contact op met de secretaris (Ernst Rot 06-44910567).(Tegen)kandidaten kunnen zich t/m 18 november melden bij de

secretaris: 0756425976 / 0644910567/ info@ketelhof.nl

10. Rondvraag
11. Sluiting

E.P. Rot
Secretaris Jisper IJsclub.

Natuurijs zeer onbetrouwbaar!

| Nieuws |

Beste inwoners,

De winter is in het land. Ik weet dat velen van jullie reikhalzend uitkijken naar het moment dat voor het eerst sinds lange tijd de schaatsen onder gebonden kunnen worden. Ik heb daar alle begrip voor. Toch moet ik jullie waarschuwen dat het natuurijs zeer onbetrouwbaar is. Bovendien leven we in een tijd van corona en is het niet toegestaan om evenementen te organiseren. Dat betekent dat er dus ook geen toertochten op het ijs gehouden kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsclub
Ja, de ijsclub in Wormerland gaat open, maar er zijn als gevolg van het coronavirus de nodige beperkende maatregelen noodzakelijk, waar we ons nu eenmaal aan moeten houden om de gezondheid van onszelf en anderen te beschermen. Zo blijven onder meer de kantine en de kleedkamers bij de ijsbaan gesloten. Daarnaast wordt er geen koek en zopie verkocht. Ik wil iedereen vragen zich aan de regels en aanwijzingen van de ijsclub te houden.
Als het te druk is bij de ijsbaan, wees dan verstandig en ga naar huis. Mocht blijken dat het te druk blijft in de omgeving van de ijsbaan, dan zal ik helaas maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en de hoofdroutes begaanbaar blijven.

Natuurijs
Op veel plaatsen in onze gemeente blijkt dat de kwaliteit van het natuurijs op dit moment veel te wensen overlaat en dus niet veilig is. Als je toch besluit op het natuurijs te gaan schaatsen, besef je dan dat je dit geheel op voor eigen risico doet. Er zijn geen faciliteiten ter plaatse aanwezig, zoals koek en zopie, buitentoiletten. Ook zijn er geen EHBO-posten aanwezig op het moment dat er iets misgaat.
Ik wil jullie daarom vragen goed te overwegen of je wel op het natuurijs wilt gaan schaatsen. Doe je dat toch, houdt dan rekening met het volgende:

Verkeersveiligheid en hulpverlening
In verband met de verkeersveiligheid en om hulpverleners vrije doorgang te kunnen verlenen, doe ik een beroep op jullie om niet met de auto de weg op te gaan en alle wegen en toegangswegen vrij te houden voor onze hulpdiensten. Houd jij je daar niet aan, dan loop je het risico dat wij boetes uitdelen of dat de auto wordt weggesleept.

Coronamaatregelen
Als je buiten op het ijs bent, let dan goed op het in acht nemen van de coronamaatregelen. Jullie kunnen de maatregelen lezen op rijksoverheid.nl/covid-19. De algemene regels voor buiten samenkomen, gelden namelijk ook voor schaatsen, sleeën, wandelen en op een andere manier genieten van het winterweer. Dat betekent dat dit is toegestaan met jouw eigen huishouden of met maximaal één persoon van buiten jouw eigen huishouden. In het laatste geval houdt u onderling 1,5 meter afstand.
Daarnaast wil ik jullie dringend vragen afstand te houden van andere mensen. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.

Koek en zopie
Het is niet toegestaan om koek en zopie te verkopen op of langs het natuurijs. Doe je dat wel dan wordt er bekeurd. Alleen reguliere horecagelegenheden zijn volgens de huidige maatregelen toegestaan to go aan te bieden.

Te druk
Laten we er samen voor zorgen dat de situatie veilig blijft en de hoofdwegen en toegangswegen vrijgehouden worden. Mocht dit niet lukken, dan ben ik helaas genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Judith Michel
Burgemeester van Wormerland.

Wel ijs, niet schaatsen!

| Nieuws |

LET OP! Betreden van het Wormer- en Jisperveld om te schaatsen wordt ten zeerste afgeraden. De kwaliteit van het ijs is zeer slecht, dus betreden is op eigen risico!

Op woensdag 10 februari heeft het bestuur van de Jisper IJsclub overlegd met burgemeester Judith Michel van Wormerland. De kwaliteit van het ijs in het Wormer-en Jisperveld is zeer slecht. De angst voor ongelukken is daarom groot, dus kom NIET schaatsen!
Vanwege de te verwachte drukte staan er aankomend weekend verkeersregelaars op de invalswegen van Wormerland. Zij zullen de bestuurders adviseren om te keren. Bij grote drukte komen er matrixborden te staan met waarschuwingen voor het verkeer. Vol = vol, dan worden de wegen afgesloten! De burgerhulp zal worden gevraagd paraat te staan bij calamiteiten en ongelukken. 

Evenementen zijn daarom en natuurlijk vanwege Corona niet toegestaan, geen toertochten dus!

 

 

 

 

 

 

De Jisper IJsclub baalt natuurlijk wel van deze maatregelen. Hoe mooi had het kunnen zijn om volgende week een Bannetocht door het Wormer-en Jisperveld te organiseren?
Voorlopig zit het schaatsen in onze omgeving er niet in. Vele windwakken op het Zwet zijn duidelijk waarneembaar.

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de toertochten niet zijn toegestaan wordt de ijskwaliteit niet gecontroleerd. Geen waarschuwingen dus voor wakken of zwakke plekken in het ijs. De natuurijsbanen, zoals Nova Zembla in Wormer zullen misschien – als de ijsdikte het toelaat – opengaan. Dit is te zien op de website schaatsen.nl/natuurijs

Afgelopen vrijdag stond er een mooi artikel over onze ijsmeester Jan Koene in het dagblad Trouw. Zie hieronder de link naar het artikel.
De titel is: “Geen toertocht in de Zaanstreek: ‘Nou komt er vorst, mag je niks’.

https://www.trouw.nl/ws-b5dcf6634

 

 

 

 

 


Foto: Jean-Pierre Jans uit dagblad Trouw van 5-2-2021.

 

 

Zullen we ijsmeester Jan toch stiekem langs de waterkant aantreffen met een boortje en een centimeter? Want de ijsdikte in de gaten houden dat is toch best wel spannend als de schaatskoorts oplaait!

 

 

Héle strenge winter?

| Nieuws |

Alweer zijn er een aantal weerkundigen die beweren dat wij over een paar weken een héle strenge winter krijgen.

 

 

 

 

 

 

Raar is het wel dat als de wind uit noordoost komt, de temperaturen boven nul blijven. Eenmaal gedraaid naar zuidwest dan hebben we ineens nachtvorst. Het heeft te maken met de hogere luchtstromen. Er is iets aan de hand in de atmosfeer. Dat wil zeggen, boven de Noordpool is de poolwervel aan de wandel en kan misschien gaan splitsen.

In het verleden zorgde dat voor barre kou, zelfs in Europa. In 2018 werd dat ‘the Beast from the East’ genoemd. Ook hier sloeg de winter  eind februari toe. Eigenlijk net zoals het Coronavirus momenteel toeslaat!
Wie weet kunnen wij binnenkort de schaatsen weer eens onderbinden. Helaas worden er geen tochten georganiseerd vanwege de Corona, maar in onze omgeving kan je toch een lekker eind door de polder schaatsen.

Jaarlijkse ledenvergadering

| Nieuws |

Beste leden van de Jisper IJsclub,

Nieuws inzake jaarlijkse ledenvergadering 

Vanwege de coronamaatregelen zien wij geen mogelijkheden om onze jaarlijkse ledenvergadering deze maand in te plannen. Zodra de mogelijkheden er zijn gaan we dit natuurlijk alsnog doen. De kascontrole wordt eerdaags gewoon uitgevoerd en ook de notulen van de vorig vergadering zijn beschikbaar.

Beoogde mutaties in het bestuur 

Ernst Rot is aftredend secretaris en niet herkiesbaar,
Jan Koene is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar.
Jan Koene is kiesbaar als algemeen bestuurslid.
Kelly Veerman wordt door het bestuur voorgedragen als Voorzitter.

 

 

 

Tweede van links is Kelly Veerman, kandidaat voor het voorzitterschap.

 

 • Vacature Secretaris
 • Vacature algemeen bestuurslid

De beoogde mutaties worden in de komende ledenvergadering doorgevoerd. Kandidaten voor de vacatures zijn welkom en ook tegenkandidaten voor het voorzitterschap. Heb je interesse of zijn er vragen neem dan contact op met de secretaris (Ernst Rot 06-44910567).

Activiteiten

Gezien de vele corona beperkingen en risico’s heeft het bestuur besloten om geen clubactiviteiten te organiseren in deze winterperiode mocht er ijs komen. Dus geen wedstrijden, bannetocht of snertmiddag. Uiteraard houden we als bestuur de ontwikkelingen in de gaten om hier op in te spelen.

Contributie

Veel leden betalen de contributie al middels een machtiging. De leden die nu nog contant betalen vragen we om ook een machtiging af te geven of het geld zelf over te maken. Contributiekaarten en verzoeken voor een machtiging of betaling hoeven we alleen in de brievenbus te gooien .

 

 

Nieuw plan voor jeugdschaatsen

| Nieuws |

Afgelopen week hebben we een bericht ontvangen van Flevonice dat ze per direct de stekker er uit hebben getrokken voor dit seizoen in verband met stormschade die de baan afgelopen weekend heeft opgelopen. Geen schaatsen meer dit seizoen in Biddinghuizen, erg jammer.

 

 

 

 

 

 

Uiteraard gaat het jeugdschaatsen op 1 maart 2020 gewoon door, we zijn uitgeweken naar de schaatsbaan in Hoorn. De vertrek/verzameltijd blijft 10:00 uur bij De Harpoen alleen zullen we eerder terug zijn, de verwachting is tussen 14:00/14:30 uur. De lunch wordt verzorgd. Er zijn helaas niet heel veel aanmeldingen, tussen de 20 en 25 kinderen, dus hebben we de bus afgemeld. Er hebben zich al diverse vrijwilligers aangemeld die kinderen meenemen in hun eigen auto, top geregeld dus.

Uiteraard kan er nog aangemeld worden om te gaan schaatsen.
Tot 1 maart allemaal !!

Jisper IJsclub

Jeugdschaatsen, geef je snel op!

| Nieuws |

Op zondag 1 maart 2020 is het weer zover, dan organiseert de Jisper IJsclub jeugdschaatsen t/m 15 jaar. Als de weergoden het toelaten is het de bedoeling dat we vanaf hoek van Bosch met de bus naar Biddinghuizen gaan. Mocht het te warm zijn dan zullen we uitwijken naar een ijsbaan in de buurt.

 

 

 

 

 

 

* wanneer: Zondag 1 maart 2020

* vetrekken : 10:00 uur vanaf hoek van Bosch

* kinderen t/m 15 jaar kunnen inschrijven. Vervoer, entree en lunch pakket worden verzorgd. Uiteraard zelf schaatsen meenemen.

* Iedereen boven de 15 jaar is ook welkom, wel op eigen kosten. Als er genoeg plek in de bus is kan er natuurlijk meegereden worden.

* Vanuit de club is er schaatsbegeleiding aanwezig om de fijne kneepjes van het schaatsen bij te brengen.

* terug: we verwachten tussen 15:30 en 16:00 uur weer terug te zijn op hoek van Bosch.

* Graag z.s.m. aanmelden; info@jisperijsclub.nl, of bij Jan Koene 06-53956767, Ernst Pieter Rot 06-44910567 of Engel Liefting 06-51345654

Laten we hopen op een mooie frisse winterdag!

 

 

Snertmiddag!

| Geen categorie |

Op zaterdag 22 februari vanaf 16.00 uur organiseren wij een ‘snertmiddag’ in het ijsclubgebouw aan het Molenpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel is om even gezellig bij te praten met onze leden en commissarissen. Wij laten het gebouw en onze machines zien aan  belangstellenden.

Iedereen is van harte welkom!

Tocht der Tochten

| Nieuws |

Vandaag staat er een artikel in het Noord Hollands Dagblad over de Elfstedentocht die al 23 jaar niet meer is gereden.

 

 

 

 

 

 

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren vindt het belangrijk om de ‘Elfstedencultuur’ in stand te houden. Daarom wordt voor het eerst de Dag van de Elfstedentocht gevierd op woensdag 15 januari in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.
De bedoeling is om deze Dag van de Elfstedentocht jaarlijks op 15 januari te vieren. Deze datum is gekozen vanwege de 111e verjaardag van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden.

Leuk detail: de Jisper IJsclub bestaat inmiddels 141 jaar!

Op deze dag zijn er schaatsportretten te zien, historicus Marnix Koolhaas geeft een lezing en Elfstedenschaatsers komen hun verhaal over de Tocht der Tochten vertellen.
De laatste drie keren dat schaatsers de tocht verreden was is 1985, 1986 en 1997. Geen ijs….. dan maar in woord, beeld en film. Met het doorgeven van verhalen en herinneringen blijft de Elfstedencultuur bestaan!

 

Een mooi 2020!

| Nieuws |

De Jisper IJsclub wenst u een gelukkig, gezond en mooi nieuwjaar toe met veel ijspret. Laat de vorst maar komen….

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Vriest makkelek op een oud skotsie.
Gezegde uit de Zaanstreek.
Betekenis: Het vriest makkelijk op een oude schots ( jong geleerd is oud gedaan).
Bron: Landleven, januari 2020.

 

Jaarlijkse ledenvergadering

| Nieuws |

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 29 november 2019, aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Lepelaar.
Bijgaand ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag bannevergadering
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Aanstelling kascommissie
 8. Activiteiten
 9. Bestuursmutaties: Aftredend en herkiesbaar zijn Kelly Veerman en Janna Ellen. (Tegen)kandidaten kunnen zich t/m 28 november melden bij de secretaris: 0756425976 / 0644910567/ info@ketelhof.nl
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Wij rekenen op uw komst!!!

E.P. Rot,
Secretaris Jisper IJsclub.

 

Strenge winter op komst?

| Nieuws |

 

 

 

 

 

 

 

Na de zomer volgen altijd de voorspellingen van de weermannen en wetenschappers voor de winterperiode. Russische wetenschappers beweren dat wij in een nieuwe klimaatcyclus terechtkomen. De zon is dan minder actief, waardoor het overal op aarde kouder gaat worden. Dit verschijnsel deed zich ook voor in de jaren ’50 van de 20e eeuw. De laatste keer dat er een Elfstedentocht werd verreden was er ook sprake van verminderde activiteit van de zon.

Behalve de zonnecycli zijn er nog een heleboel volkswijsheden die de hoeveelheid kou voor de komende winter voorspellen. In Frankrijk wordt de lengte van de plant ‘Gele Gentiaan’ gemeten. Deze plant voorspelt daarmee de hoogte van de sneeuw en is dit jaar langer dan anders!
De sneeuw die gevallen is in Siberië ligt voor op schema! In september vielen daar al de eerste vlokken. Dat duidt op een verhoogde kans voor een strenge winter.

 

 

 

 

Uit: Zaanse kinderspelen van Marijke Karten.

 

 

Nederlands bekendste weerman, Piet Paulusma, voorspelt een strenge winter. Al in november moeten wij rekening gaan houden met koud weer. Afgelopen nacht (29/10) was er hier al vorst aan de grond. Paulusma voorspelde vorig jaar ook al een strenge winter, daar kwam niets van terecht. Het KNMI heeft twijfels over het nut van de langetermijnvoorspellingen. Zij werken maximaal tien dagen vooruit. Wetenschappelijk bewijs? Daar wordt over getwijfeld.

De ijsmeesters van de Jisper IJsclub zijn gelukkig goedgelovig. De Gele Gentiaan is het bewijs, er gaat veel sneeuw vallen. Hopelijk niet op onze prachtige ijsvloer die natuurlijk deze winter voor veel schaatsplezier gaat zorgen. Er is niks mooiers als een Bannetocht organiseren in het mooie Wormer- en Jisperveld!

Onmogelijk cadeau!

| Nieuws |

Vandaag is onze ijsmeester Jan (tevens voorzitter) jarig. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Hij vraagt voor zijn verjaardag bevroren sloten en plassen! Voor hem is het deze zomer veel te warm. Een paar weken geleden postte hij een bericht op Facebook met allerlei foto’s van sneeuw, priksleeën en korte baanwedstrijden. “Er is toch niks mooier dan dit!” Schreef Jan erbij.

Een groot verlangen naar koudere periodes maar gaat dat nog lukken in dit land. Elke waterloop heeft zijn eigen god, als we de god van het Zwet nou eens oproepen…….wie weet. Zal Jan van het bidden zijn? Eén ding is zeker, hij kan nog gemakkelijk knielen want hij heeft nog het lichaam van een jonge god. Soepel vanwege het vele werk dat hij vooral als vrijwilliger verricht hier in Jisp.

 

 

 

 

 

 

Door gebrek aan vrijwilligers die bestuurlijke zaken willen verrichten is ijsmeester Jan benoemd tot interim-voorzitter van voetbalvereniging Jisp. Samen met Peter gaat hij deze taak op zich nemen. Mensen die vrijwilligerswerk verrichten zouden gezonder zijn dan mensen die zich niet inzetten voor de gemeenschap. Dat is dan weer een voordeel en verklaart ook meteen dat goddelijke, soepele lijf van ijsmeester Jan!

Wij willen de jarige Jan bergen ijs en sneeuw schenken voor de komende winterperiode. Met vorst kan er niet gevoetbald worden op ‘echt gras’, bovendien heeft hij het dan te druk met zijn Jisper IJsclub.

Struinen in het archief

| Nieuws |

Alles bijhouden

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kom je leuke dingen tegen, als je de beschikking hebt over het archief van de Jisper IJsclub. Zo wordt er tijdens vergaderingen van het bestuur veel gesproken over de toertochten op natuurijs. Wat komt daar al niet bij kijken, teveel om op te noemen.
“De brug bij Spijkerboor bewijst dat je alert moet zijn. Natuurlijk is de hoogte belangrijk! Wij moeten blijven opletten, het wordt steeds moeilijker om te schaatsen in het veld,” merkt voorzitter Klaas van de Brink tijdens zo´n vergadering op. Als bestuur van een ijsclub heb je dus ook te maken met bouwvergunningen die de boeren aanvragen. Dan moet er overleg komen met het Hoogheemraadschap en de gemeente over de hoogte van een brug tussen twee weilanden.

 

 

 

 

 

 

Gelukkig werden er ook complimenten uitgedeeld zoals op deze ansichtkaart staat geschreven. Tevens was er waardering voor de organisatie van een toertocht. In de notulen van 1996 staat onder de kop ‘Bannenieuws’ geschreven: “Wij zijn door de K.N.S.B. naar voren geschoven als de best georganiseerde toertocht. Verschillende medailles per tocht wordt gezien als een manier om zwartrijden tegen te gaan. Zwartrijden is een probleem, met name bij kleine tochten. Muus Zwart neemt bij iedere vergadering het tableau met medailles mee. De K.N.S.B. kwijlt hiervan. Muus Zwart is als voorzitter gekozen van de 22 dorpen tocht. Hij heeft een bezem door de organisatie gehaald!”

 

Grote groep deelnemers Veldschoonmaak

| Nieuws |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is op 23 maart de landelijke opschoondag gehouden. Een grote groep deelnemers heeft zich in het Wormer- en Jisperveld ingezet om veel drijfhout en plastic afval op te ruimen. Vanuit De Poelboerderij, De Watersport Vereniging Wormer en de Jisper IJsclub werd een deel van het gebied afgezocht en opgeruimd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke boot met bemanning kreeg een route toebedeeld. Het gevonden drijfhout en afval was zo veel dat meerdere deelnemers tussentijds hun boot moesten legen in de grote containerbak en dat slechts een deel van de route afgewerkt kon worden. Werkelijk teleurstellend dat er zoveel troep achtergelaten wordt. Met name de grote brokken hout zijn echt gevaarlijk als je in het donker met de boot op het water vaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn gestart om 09.30 en om 12.30 waren we terug. Na het uitruimen van de boten stond er in De Lepelaar een heerlijke kop erwtensoep en belegde broodjes klaar. Dat ging er uiteraard wel in bij de werkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto’s maken duidelijk wat er gevonden en opgeruimd is. Helaas is dit een groot resultaat, maar misschien maakt het mensen wel bewust wat we allemaal gemakkelijk achterlaten in de natuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgend jaar zullen we er weer tegenaan moeten want er ligt nog veel meer troep.

De foto’s zijn gemaakt door Trees Korver. Klik op de eerste foto dan volgt er een slide show.

 

 

Veel natuurijsmeesters in Jisp

| Nieuws |

 

 

 

 

 

 

De KNSB, onder leiding van docent Teun Breedijk, organiseerde gisteravond een natuurijsmeestercursus in Dorpshuis De Lepelaar. De opkomst was groot. Veel mensen van de ijsclubs in Jisp, Wormer, Spijkerboor, Jispersluis en Wijdewormer waren aanwezig om de PowerPointpresentatie te volgen.

Er zijn veel regels voor het organiseren van een natuurijstocht zoals de Bannetocht.

Bijvoorbeeld: hoe dik moet het ijs minimaal zijn om een schaatstocht door te laten gaan en wat voor soorten ijs kun je verwachten. Er kwam uitleg over ribbeltjesijs, zwartijs, sneeuwijs of bomijs (vaak op landerijen waar het water onder het ijs is weggelopen).

 

 

 

 

 

Ook werd er gesproken over de ophoping van mensen bij de stempelposten om een startbewijs te kopen. In de toekomst wil de KNSB dit via internet regelen, dan kan men zelf een startbewijs bestellen en uitprinten.

De vrijwilligers van de diverse ijsclubs kregen te horen hoe zij wakken kunnen afzetten en transplantaties van ijs moeten doen. Als er een wak onder een brug ligt is dat met een stuk ijs van elders snel dicht te maken.

Verder is het bij een schaatstocht verplicht om gecertificeerde verkeersregelaars in te zetten. Het draaiboek van de club moet ieder jaar een update krijgen. “De vergunning hier in Wormerland ligt altijd klaar en kan direct in werking treden. Dat is een mooie regeling want je weet nooit wanneer er ijs ligt dat sterk genoeg is,” vertelt Jan Wezel.

Er moeten landelijk minimaal twee à drie tochten tegelijk georganiseerd worden, anders wordt het veel te druk op één plek. Kortom, er komt een hoop bij kijken om een Bannetocht te organiseren. De KNSB gaf veel goede tips en iedereen vond de cursus bijzonder leerzaam.

 

 

Alle vrijwilligers kregen een bewijs van deelname en zijn geslaagd voor de cursus Natuurijsmeester. Nu is het wachten op een flinke ijsperiode in de toekomst!

 

 

 

Wormer- en Jisperveld schoonmaken

| Nieuws |
Zaterdag 23 maart 2019

 

 

 

 

 

 

Organiseert onze Jisper IJsclub samen met de Poelboerderij, Natuurmonumenten, Watersportvereniging, Kanovereniging, de Contactcommissie en de gemeente Wormerland een veldschoonmaakdag van 9.00 – 13.00 uur.
Het Wormer- en Jisperveld schoonmaken. Heb je een boot? Kom dan naar de Kom varen. Geen boot? Natuurlijk ook van harte welkom om mee te helpen. Neem een hark mee voor drijvend vuil en het is handig op de weilanden! Vanaf 9.00 uur staat er een heerlijk bakkie koffie voor u klaar en na afloop soep en broodjes in Dorpshuis De Lepelaar.

 

 

 

 

 

Help je mee? Er wordt voor handschoenen en vuilniszakken gezorgd. Opgeven kan voor 20 maart bij IJsmeester Jan via 06-53956767.

Jisper IJsclub al 140 jaar actief

| Nieuws |

Dit jaar bestaat onze club maar liefst 140 jaar. Hoewel ergens in de notulen van de ijsclub 1880 staat als oprichtingsdatum in plaats van 1879. Dit betekent dat het 140-jarig jubileum pas volgend jaar is. Het moet nog eens goed onderzocht worden! Kor Kamps heeft het archief onlangs opgeschoond en geordend. Fluitje van een cent dus om dit uit te zoeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2004 werd het 125-jarig jubileum gevierd met een uitgave van een jubileumboekje en een groot feest voor alle leden in Dorpshuis De Lepelaar. Enkele mooie plaatjes van die avond staan op de pagina foto’s.

 

Bijna schaatsen in het nieuwe jaar!

| Nieuws |

De eerste natuurijsbaan ging op 19 januari 2019 open. Hier in het Wormer- en Jisperveld zag het er veelbelovend uit. Geen wind en een matige vorst zorgde voor een spiegelgladde ijsvloer. Mooier kan je het niet krijgen. Het begon te kriebelen bij het bestuur van onze Jisper IJsclub.

 

 

 

 

 

Het is zo jammer dat er dan sneeuw gaat vallen. Het ijs werd een soort koek laag en weg was die gladde baan. De afgelopen dagen was de weersverwachting matige tot strenge vorst. Daar keken wij naar uit. Helaas, aan de westkust kwam het kwik niet verder dan -1. Dat schiet niet op!

 

 

 

 

 

Vandaag, vrijdag 25 januari regent het en de temperatuur gaat omhoog. Maar…. eenmaal vorst in de grond dan volgt er vaak een nieuwe, koude periode. Graag helder weer, een zonnetje, weinig wind en ongeveer -5 of -6 dat is prima.

 

Uitslagen jeugd korte baan wedstrijden en priksleeen

| Nieuws |

Korte baanwedstrijden vrijdag 2 maart 2018.

We hebben een top middag gehad met 23 deelnemers en veel publiek. We stonden heerlijk luw in het zonnetje. Dank voor de bewoners die de tuin en elektra beschikbaar stelden.  En de recreatie commissie die gratis warme chocolademelk verzorgde. De uitslagen zijn te vinden bij het tabblad evenementen.

Priksleeën zaterdag 3 maart 2018

Druk bezochte wedstrijden met 71 deelnemers en ook weer veel publiek. Een uitgebreide koek en zopie werd wederom verzorgd door de recreatie commissie.  De ingehuurde kok Richard heeft zich uitgesloofd met hamburgers en warme worst. Alle enthousiaste vrijwilligers bedankt. De uitslagen zijn te vinden bij het tabblad evenementen.

 

Levensgevaarlijk ijs in polder

| Nieuws |

Door de harde wind zijn er veel wakken en dun ijs in de polder. Het is af te raden het veld in te gaan.  Vanmorgen is al een groepje van 4 door het ijs gezakt. Ze waren opgestapt bij de kom van het Zwet.

Ledenvergadering 24 november 2017

| Nieuws |

Op vrijdag 24 november 2017 aanvang 20.00 uur houden wij onze ledenvergadering in Dorpshuis De Lepelaar. Alle leden zijn van harte welkom.

Koop een muts en sponsor de club!!

| Nieuws |

Naar het welbekende voorbeeld van ijsmeester Jan heeft De Lepelaar ijsmutsen laten maken. Deze mutsen zijn vanaf nu te koop en een deel van de opbrengst is bestemd voor de Jisper IJsclub.

Behalve bij De Lepelaar zijn de  mutsen ook te koop bij

Jan Koene, Walvischstraat 19, Jisp

 

 

IJsmeester door het ijs

| Nieuws |

Vandaag gingen we ijsdiktes meten voor het traject van de bannetocht en voor inplannen van jeugdwedstrijden. Ook TV-NH was aanwezig. Dat het nog niet betrouwbaar is bleek toen assistent ijsmeester Richard het ijs uitprobeerde. Bijna kopje onder dat worden mooie beelden op TV-NH. Kijk vanaf 17.00 uur naar hun nieuwsuitzending.

Het ijs is dus nog erg onbetrouwbaar.